privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Blackhawk Network

Laatst bijgewerkt: Juli 28, 2021

Vorige versies zijn hier beschikbaar.here. 

 

Inhoud

Privacyverklaring van Blackhawk Network

Privacyverklaring van Blackhawk Network in verkorte vorm (voor klanten van financiële bedrijven in de VS)

Privacyverklaringen van derde partijen (van onze bankpartners)

 

Privacyverklaring van Blackhawk Network

 

Inleiding

Deze privacyverklaring (doorgaans aangeduid als een ‘Privacybeleid’) legt uit hoe Blackhawk Network Holdings, Inc. en haar gelieerde bedrijven de persoonsgegevens van websitebezoekers, gebruikers van onze apps, gebruikers van onze cadeaukaart en merkeigen betalingsdiensten verwerken. Het behandelt ook het beleid dat van toepassing is op de manier waarop we de persoonsgegevens van de klanten van de vele honderden merken die de platformen van Blackhawk Network gebruiken om diensten aan die klanten te verlenen, verwerken.

U dient deze verklaring te lezen en te begrijpen omdat deze de kern vormt van onze verplichtingen jegens u wanneer u deze website gebruikt, wanneer u uw persoonsgegevens rechtstreeks of via geautomatiseerde processen aan ons verstrekt. Voor uw gemak hebben we een aantal van de belangrijkste punten samengevat, namelijk:

 • We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om diensten aan u te verlenen, hetzij als directe klant van Blackhawk, hetzij als klant van een van de bedrijven waarvoor we diensten verlenen.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor onze eigen legitieme en rechtmatige zakelijke belangen, waaronder (maar niet beperkt tot): het verbeteren van onze websites en diensten, het communiceren van informatie over onze diensten via directe reclame (zoals e-mail) en indirecte reclame (zoals advertenties die op andere websites verschijnen), het uitvoeren van fraudedetectie- en -preventieactiviteiten, het bijhouden van dossiers en communicatieberichten die wettelijk verplicht zijn.
 • We verkopen uw gegevens niet.
 • We kunnen uw gegevens delen met de dienstverleners die nodig zijn om onze diensten aan u te leveren, maar die dienstverleners zijn wettelijk en contractueel verplicht om uw gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die wij specificeren.
 • We kunnen uw gegevens ontvangen wanneer we als dienstverlener voor andere bedrijven optreden. We zijn wettelijk en contractueel verplicht om uw gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die ze hebben gespecificeerd.
 • Deze verklaring is van toepassing op websites en mobiele toepassingen die worden beheerd door Blackhawk en omvat uw persoonsgegevens, ongeacht of deze via deze kanalen wordt verstrekt, evenals alle informatie die u ons mogelijk verstrekt wanneer u belt, e-mailt of post verzendt naar onze klantenservice.
 • Voor websites en apps die we namens andere bedrijven gebruiken, verstrekken die bedrijven hun eigen privacyverklaringen. Als zij hun eigen privacyverklaring verstrekken, bepaald de verklaring van dat bedrijf hoe uw gegevens worden verwerkt. Zorg ervoor dat u de verklaring op de site die u gebruikt doorneemt.
 • De wetgeving inzake gegevensbescherming in uw rechtsgebied kan u het recht geven op toegang tot of verwijdering van uw persoonsgegevens en dit beleid geeft u instructies over hoe we dit doen. Als u bijvoorbeeld een inwoner bent van de Europese Unie of de staat Californië in de Verenigde Staten, verlenen de wetten in die rechtsgebieden u specifieke rechten die hieronder worden besproken in het gedeelte ‘Uw rechten’.

Wij raden u ten zeerste aan om deze privacyverklaring in zijn geheel te lezen, niet alleen de bovenstaande hoogtepunten, zodat u de toewijding van Blackhawk aan verantwoordelijk gegevensbeheer en de bescherming van uw persoonsgegevens volledig begrijpt. Houd er ook rekening mee dat deze verklaring mogelijk is gewijzigd sinds de laatste keer dat u deze hebt gelezen, dus u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent geraakt met alle termen die mogelijk zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u deze hebt gelezen.

 

Toepassingsgebied

Wie

Deze privacyverklaring (‘Verklaring’) is van toepassing op de activiteiten van Blackhawk Network Holdings, Inc. en haar gelieerde ondernemingen (‘Blackhawk,’ ‘wij,’ ‘we,’ ‘ons,’ of ‘onze’). Het is van toepassing op ons gebruik van uw persoonsgegevens, ongeacht of u een individuele consument bent (‘business to consumer’) of dat u met ons communiceert als onderdeel van uw werk (‘business to business’).

Wat

Deze verklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken (waaronder ‘persoonsgegevens’ of ‘persoonlijke informatie’ zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) en de rechten die u hebt met betrekking tot dergelijke gegevens.

Waar

Deze verklaring is van toepassing op onze verzameling en verwerking van persoonsgegevens over gebruikers van onze websites, mobiele applicaties en de diensten en functies daarin (samen de ‘Sites’), evenals de gegevens die we verzamelen tijdens het leveren van onze diensten (de ‘Diensten’). Het is ook van toepassing op die kanalen via welke personen met ons communiceren over onze sites en diensten, hetzij persoonlijk, per telefoon, per post, e-mail of op andere manieren.

Wanneer

Op sommige sites (inclusief, maar niet beperkt tot: BlackhawkNetwork.com), werken we als een verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Dit betekent dat we de doeleinden definiëren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en dat we de middelen beheren waarmee uw gegevens worden verwerkt. Wanneer we optreden als verwerkingsverantwoordelijke, dragen we de primaire verantwoordelijkheid tegenover u, de betrokkene, voor het beschermen van uw gegevens en het respecteren van uw rechten.

Wanneer we optreden als een verwerker namens een andere verwerkingsverantwoordelijke, verzamelen, gebruiken en openbaar maken we bepaalde persoonlijke informatie alleen onder de instructie van de verwerkingsverantwoordelijke, en onze verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan hun instructies en privacybeleid. Voor elke site die door ons namens een ander bedrijf wordt beheerd. Hun privacyverklaring verschijnt op de site en die privacyverklaring is het toepasselijke beleid.

Sommige diensten van Blackhawk worden aangeboden via derde partijen, zoals banken of andere financiële instellingen. In die gevallen ziet u privacyverklaringen die door die bedrijven worden verstrekt naast de privacyverklaring van Blackhawk Network. De privacyverklaring van Blackhawk Network is van toepassing op uw gebruik van die site, terwijl de privacyverklaring die door de derde partij wordt verstrekt van toepassing is op hun gebruik van de persoonsgegevens van hun klanten bij de levering van hun financiële diensten. Lees beide verklaringen zorgvuldig door om de verschillen te begrijpen tussen de toepasbaarheid van het ene beleid en het andere.

Opmerking: Links naar websites van derde partijen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt; wanneer u naar die websites gaat, is uw ervaring onderworpen aan de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van die websites van derde partijen, niet van ons, tenzij u uitdrukkelijk anderszins wordt geïnformeerd.

Persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u, via derde partijen of automatisch via onze sites en met betrekking tot onze diensten, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen nodig zijn om te voldoen aan de wet, of om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, zullen we u op het moment van dergelijke gegevensverzameling informeren. Als we deze gegevens niet kunnen verzamelen, kunnen we u mogelijk niet registreren als een klant, om bepaalde transacties te voltooien of om producten of diensten aan u te leveren.

Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen
 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, fax- of telefoonnummer;
 • Betalings- en financiële informatie, zoals krediet- of andere betaalkaartinformatie, bankrekening of factuuradres;
 • Verzendadres en gerelateerde gegevens;
 • Uw cv, werk- en opleidingsgeschiedenis, naam en contactgegevens, achtergrondgegevens en referenties wanneer u solliciteert naar vacatures of contact met ons opneemt over vacatures;
 • Bedrijfs- en arbeidsgegevens wanneer u contact met ons opneemt namens uw werkgever of wanneer uw werkgever een van onze diensten gebruikt;
 • Onderhevig aan toepasselijke lokale wettelijke beperkingen, nationaal belasting-ID-nummer (voor klanten en potentiële klanten);
 • Unieke ID's zoals gebruikersnaam, rekeningnummer of wachtwoord;
 • Voorkeursinformatie zoals productwensenlijsten, bestelgeschiedenis of marketingvoorkeuren;
 • Informatie over uw bedrijf, zoals bedrijfsnaam, grootte of bedrijfstype; en
 • Demografische informatie, zoals wanneer u uw leeftijd, geslacht, interesses en postcode opgeeft.
Opmerkingen, berichten, chats en inzendingen

Wanneer u online formulieren indient, deelneemt aan enquêtes, wedstrijden, promoties of sweepstakes, deelneemt aan online chatdiscussies of berichten plaatst op een blog, klantenondersteuning aanvraagt of getuigenissen indient, verzamelen we uw persoonsgegevens, zoals contactgegevens en andere gegevens die u wilt delen. Sommige van onze sites bieden openbaar toegankelijke blogs. Alle informatie die u op deze plekken verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.

Getuigenissen

Sommige van onze sites bieden u de mogelijkheid om beoordelingen of getuigenissen te verstrekken. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis en uw naam gebruiken, bijv. om persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op bepaalde sites en in gedrukte advertenties weer te geven.

Locatie

Op sommige sites verzamelen we op geografische locatie gebaseerde gegevens voor fraudepreventiedoeleinden. Met uw toestemming kunnen we uw precieze locatiegebaseerde informatie verzamelen voor doeleinden zoals om u te helpen bij het vinden van een winkel die onze producten en diensten in uw regio aanbiedt. U kunt uw toestemming voor het verwerken van locatiegebaseerde informatie op elk moment intrekken door de instellingen op uw apparaat te wijzigen. Als u dat doet, kunt u bepaalde functies mogelijk niet gebruiken, in het bijzonder wanneer we locatiegebaseerde informatie gebruiken om fraude te voorkomen.

Persoonsgegevens die we verzamelen van derde partijen

Soms kunnen we persoonsgegeven verzamelen van externe bronnen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen we bijvoorbeeld uw adres bij de postdienst bevestigen, of we kunnen persoonsgegeven over u ontvangen van onze klanten die onze diensten gebruiken om u stimulansen te verstrekken. Evenzo, als onze gebruikers ervoor kiezen om een geschenk naar een vriend(in) te sturen via onze sites, zullen we vragen om de naam en contactgegevens van de vriend(in).

Bepaalde websites kunnen ook een verwijzingsdienst aanbieden waarbij gebruikers andere mensen die ze kennen naar onze diensten kunnen verwijzen, onder voorbehoud van beperkingen onder de toepasselijke lokale wetgeving. Als u ervoor kiest om onze verwijzingsdienst te gebruiken om uw vrienden over onze diensten te vertellen, geven we u een verwijzingscode en aanmeldingsinstructies die u met uw vrienden kunt delen. Waar toegestaan door de lokale wetgeving, voeren we dergelijke verwijzingen uit op een afmeldbasis. Als persoonsgegevens over u aan ons is verstrekt en u wilt dat wij deze verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen op ourprivacycommitments@bhnetwork.com.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wij en onze dienstverleners verzamelen automatisch informatie over uw gebruik van de sites en diensten via cookies, webbakens, java-script, logboekbestanden, pixels en andere technologieën, waaronder: uw domeinnaam, soort browser, voorkeurstaal browser, type apparaat en besturingssysteem, paginaweergaven en links waarop u binnen de sites klikt, IP-adres, apparaat-ID of andere identificatie, locatiegegevens, datum- en tijdstempel, en tijd besteed aan het gebruik van de diensten, verwijzende URL, uw activiteit binnen de sites, en informatie over de geografische locatie van het apparaat (indien toegestaan door de instellingen van uw apparaat). We verzamelen ook informatie van analytische diensten, waaronder Google Analytics, om informatie te verzamelen en te analyseren die is afgeleid van het gebruik van onze diensten, zoals geaggregeerde gebruikspatronen, gebruikersvoorkeuren, piekvraagtijden, voorkeursinhoud en andere informatie. Zie het gedeelte ‘Cookies en online volgen’ hieronder voor meer informatie.

Gebruik van uw persoonsgegevens en rechtsgrondslagen

We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Onze diensten leveren: : Om onze diensten te leveren, onze sites te exploiteren, te reageren op uw vragen en uw verzoeken en bestellingen te vervullen, uw betalingen te verwerken, voor het melden en oplossen van bugs en fouten, om upgrades en onderhoud uit te voeren;
 • Klantenservice en -ondersteuning: : Om u belangrijke informatie te sturen, zoals wijzigingen in voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie;
 • Personalisatie: : Om uw ervaring op een website of het gebruik van de diensten te personaliseren, zoals door de inhoud die we u sturen of weergeven aan te passen om hulp en instructies te personaliseren, en om uw ervaring met het gebruik van de diensten anderszins te personaliseren;
 • Waarschuwingen en verplichte kennisgevingen: : Om u berichten te sturen die u hebt aangevraagd, zoals gerelateerde waarschuwingen van diensten en eventuele kennisgevingen die vereist zijn door het contract of de toepasselijke wetgeving;
 • Marketing en promoties: Om u marketingberichten te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld;
 • Reclame en verwijzingen: Om te helpen bij het adverteren van de diensten op websites van derde partijen en om verwijzingen van partnerwebsites te volgen;
 • Analyse en verbetering: Om beter te begrijpen hoe onze gebruikers toegang hebben tot de diensten en deze gebruiken, en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden, zoals het evalueren en verbeteren van de diensten;
 • Identiteit verifiëren en fraude detecteren: Om uw identiteit en/of locatie te verifiëren om toegang tot uw accounts mogelijk te maken, online transacties uit te voeren en uw persoonsgegevens te beveiligen, en voor risicobeheersing, fraudedetectie en -preventie en naleving van wet- en regelgeving;
 • Onze wettelijke rechten beschermen en misbruik voorkomen: Om de diensten te beschermen, onbevoegde toegang en ander misbruik te voorkomen, en waar wij dat nodig achten om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of deze privacyverklaring te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Om te voldoen aan de wet of gerechtelijke procedures zoals wanneer het nodig is om gegevens openbaar te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, inclusief het reageren op nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten voor openbaarmaking; en
 • Algemene bedrijfsactiviteiten: Waar nodig voor het beheer van onze algemene bedrijfs-, boekhoudings-, administratie- en juridische functies.

 

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens

We kunnen ook geaggregeerde, gepseudonimiseerde en/of geanonimiseerde gegevens over gebruikers genereren voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

Doel van de verwerking

In de onderstaande tabel leggen we de doeleinden uit waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken, evenals de rechtsgrondslagen voor dergelijk gebruik en verwerking (zoals die zijn toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie en andere toepasselijke wetgeving).

 

Doeleinden van gebruik/verwerking

 

 

Rechtsgrondslagen voor verwerking (indien van toepassing)

 

Om onze diensten te leveren

Klantenservice en -ondersteuning

 • Noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren (op uw verzoek of indien noodzakelijk om de diensten beschikbaar te stellen)
 • Onze legitieme zakelijke belangen*

Personalisatie

Marketing en promoties

Reclame en aanbevelingen

 • Onze legitieme zakelijke belangen*
 • Met uw toestemming

Analyse en verbetering

 • Onze legitieme zakelijke belangen*

Identiteit verifiëren en fraude detecteren

Onze wettelijke rechten beschermen en misbruik voorkomen

Voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen

 • Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving
 • Onze juridische belangen vaststellen, verdedigen of beschermen
 • Onze legitieme zakelijke belangen*

Algemene bedrijfsactiviteiten

 • Onze legitieme zakelijke belangen*
 • Onze juridische belangen vaststellen, verdedigen of beschermen
 • Naleving van de wet

 

* Voor persoonsgegevens uit de EU is de verwerking in ons legitieme belang, voor zover deze niet ondergeschikt is aan uw belangen en fundamentele rechten. Onze legitieme belangen omvatten onze belangen bij het verifiëren van het identificeren, opsporen en voorkomen van fraude, het beschermen en verbeteren van onze producten en diensten, ter ondersteuning van onze algemene bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We sturen alleen marketingcommunicatie naar consumenten die toestemming geven voor opt-in of die vallen onder ‘zachte aanmeld’-vrijstellingen (waar toegestaan door de wet).

 

Hoe we persoonsgegevens die we verzamelen openbaar maken

In dit gedeelte beschrijven we de soorten openbaarmakingen die we maken en de categorieën van derde partijen aan wie we uw persoonsgegeven openbaar kunnen maken. Alle derde partijen aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, zijn onderworpen aan contractuele overeenkomsten die bepalen hoe uw gegevens kunnen worden gebruikt en moeten worden beschermd.

Verkoop van gegevens

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Omdat we uw persoonsgegevens niet verkopen, verstrekken we geen verdere details met betrekking tot dergelijke verkopen, noch bieden we een proces voor het afmelden voor dergelijke verkopen.

Gelieerde bedrijven van Blackhawk

Wij maken persoonsgegevens openbaar onder onze gelieerde en dochterondernemingen ter bevordering van de doeleinden uiteengezet in deze verklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens door hun is onderworpen aan de vereisten en beperkingen in deze verklaring.

Dienstverleners

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar aan bepaalde bedrijven die diensten aan ons en namens ons leveren en onderworpen aan onze schriftelijke instructies, zoals verzending, betaling, hosting en andere ondersteunende diensten. Deze bedrijven kunnen in de EU, de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden gevestigd zijn. Zoals hierboven vermeld, kunnen we uw gegevens ook openbaarmaken aan dienstverleners die ons helpen bij het opsporen of onderzoeken van frauduleuze of illegale activiteiten, voor identiteitsverificatie en voor nalevingsactiviteiten, zoals vereiste transactiegerelateerde rapportage of om uw adres te verifiëren om belastinggerelateerde zaken nauwkeurig te berekenen of te verwerken.

Klanten en partners

Wanneer we persoonsgegevens namens onze klanten of partners verwerken, verwerken en delen we uw persoonsgegevens met die entiteit, volgens de instructies van die entiteit. In dergelijke gevallen is de klant of partner de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zijn wij een verwerker. Wanneer we persoonsgegevens namens een verwerkingsverantwoordelijke verwerken, wordt de privacyverklaring van die verwerkingsverantwoordelijke gepresenteerd en is hun verklaring van toepassing in plaats van deze verklaring. In bepaalde omstandigheden kunnen we een site gezamenlijk met een andere entiteit exploiteren en functioneren beide als verwerkingsverantwoordelijken. In die gevallen ziet u zowel de privacyverklaring van Blackhawk als de privacyverklaring van de andere entiteit, en beide zijn van toepassing met betrekking tot de activiteiten van elke afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Verwijzingspartners

We bieden op verwijzing gebaseerde provisiesystemen aan via externe partners zodat websites van uitgevers, gebruikers naar onze pagina's kunnen verwijzen om aankopen te doen. Deze partners worden geïdentificeerd wanneer u zich aanmeldt, en we zullen uw toestemming verkrijgen in rechtsgebieden waar dit vereist is (in welk geval er geen andere rechtsgronden van toepassing zijn). Uw persoonsgegevens die in dergelijke gevallen worden verzameld, zijn eigendom van en worden beheerd door zowel Blackhawk als de partner als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Deze verklaring is alleen van toepassing op het gebruik van dergelijke gegevens door Blackhawk. De eigen privacyverklaring van de partner regelt het gebruik van de gegevens.

Korte productverklaringen

Sommige producten die in combinatie met banken worden aangeboden, hebben unieke overeenkomsten voor het delen van gegevens. Waar relevant zal Blackhawk korte privacyverklaringen van het beleid voor het delen van elk product op die website of op deze pagina aan u beschikbaar stellen (see “Privacyverklaring van Blackhawk Network in verkorte vorm” hieronder).

Aanvullende openbaarmakingen

We kunnen uw persoonsgegevens ook onder de volgende omstandigheden openbaar maken:

 • Zoals toegestaan of vereist door de wet, om bijvoorbeeld te voldoen aan een dagvaarding of gerechtelijk bevel tot ontdekking, een bevelschrift, een verzoek van de overheid of een soortgelijk juridische procedure;
 • Wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om te reageren op claims die tegen ons worden ingediend, om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of die van anderen te beschermen, of om fraude te onderzoeken of te voorkomen.
 • Als Blackhawk betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, of in het geval van een faillissement of ontbinding van ons bedrijf, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een verwervend bedrijf of derde partij, inclusief in overweging van of gerelateerd aan due diligence voor dergelijke zakelijke transacties, onder voorbehoud van toepasselijke beperkingen onder toepasselijke wetgeving. U wordt per e-mail en/of door een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van alle keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 • We kunnen uw gegevens aan een andere derde partij openbaar maken met uw voorafgaande toestemming.

 

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens

We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens over gebruikers delen met bepaalde derde partijen, waaronder voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

Cookies en online volgen

Wij en onze externe dienstverleners verzamelen automatisch informatie via cookies, beacons, pixels, tags, scripts en HTML5 en logbestanden. Wij, of onze dienstverleners, kunnen deze informatie combineren met andere informatie, waaronder persoonsgegevens die we over u verzamelen, om uw voorkeuren te registreren, informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, te identificeren wanneer onze e-mails worden bekeken, inhoud en advertenties te personaliseren en informatie te volgen over de prestaties van onze advertenties. We hebben een gedetailleerde cookieverklaring die is opgenomen in de privacyverklaring en meer informatie biedt over onze cookiegerelateerde praktijken en een aantal dienstverleners die we gebruiken voor onze online doelgerichte activiteiten.

Cookies

Dit zijn kleine bestanden met een unieke identificatie die via onze websites naar uw browser worden overgebracht. Deze technologieën stellen ons in staat om informatie te verzamelen, zoals het type browser, de tijd besteed op onze Sites, bezochte pagina's, taalvoorkeuren en uw relatie met ons. We kunnen deze informatie gebruiken om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikersbewegingen rond de website te volgen, de effectiviteit van onze communicatie te meten, onze advertenties aan te passen en demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. Deze technologieën kunnen ons informatie verstrekken over apparaten en netwerken die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, en andere informatie met betrekking tot uw interacties met onze diensten. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die in de diensten worden gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren of cookies helemaal kunt weigeren, leest en bekijkt u onze Cookieverklaring.

Pixels, webbakens, Clear GIF's

Dit zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie, die vergelijkbaar zijn met cookies die we gebruiken om de online bewegingen van gebruikers van onze webpagina's en onze advertentiediensten te volgen, om inhoud te personaliseren en om te identificeren wanneer onze e-mails worden bekeken of doorgestuurd. Onze externe partners kunnen Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, gebruiken om functies op onze sites te integreren. Klik hier om Flash-cookies te beheren.

Voorkeuren voor ‘Niet volgen’

Onze site herkent geen niet volgen-signalen. We gebruiken uw persoonsgegevens echter niet om uw online activiteiten op verschillende sites te volgen. We volgen uw activiteit binnen een site alleen voor zover u inlogt op uw account. Daarom blijven onze praktijken hetzelfde, ongeacht of u de functie ‘Niet volgen’ inschakelt. Voor meer informatie over niet volgen-signalen, klikt u hier of zie onze Cookieverklaring. Daarnaast kunnen sommige van onze reclamepartners standaardtechnologieën gebruiken, zoals cookies, pixeltags en webbakens, om informatie te verzamelen over uw internetactiviteiten op websites. We delen uw persoonsgegevens niet met die diensten. Alle gegevens die we verstrekken zijn in een geanonimiseerd of niet-identificeerbaar formaat. U kunt mogelijk bepaalde cross-site tracking van derde partijen uitschakelen zoals hier beschreven of in gedetailleerder beschreven in onze Cookieverklaring.

Analyses van derde partijen

We gebruiken ook geautomatiseerde apparaten en toepassingen, zoals Google Analytics (meer informatie hier) om het gebruik van onze diensten te evalueren. We gebruiken deze tools om niet-persoonsgegevens over gebruikers te verzamelen om ons te helpen onze diensten en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze aanbieders van analyses kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om hun diensten namens ons uit te voeren. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van analysetools.

Marketing en gerichte reclame

We werken samen met advertentienetwerken van derde partijen en advertentiebedrijven van derde partijen om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie over uw activiteiten op deze website en andere sites te verzamelen om u reclame te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Zie het gedeelte ‘Cookies en online volgen’ of onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Marketing en nieuwsbrieven

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, zullen wij uw naam en e-mailadres gebruiken om ze naar u te verzenden. U kunt er op elk moment voor kiezen om onze nieuwsbrief of marketingmails niet meer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door de e-mailvoorkeuren in uw account te gebruiken.

Targeting van derde partijen en aangepaste doelgroepen

We werken samen met bepaalde derde partijen zodat we advertenties en inhoud beter kunnen richten op onze gebruikers en anderen met soortgelijke belangen op de platforms of netwerken van deze derden (‘Aangepaste doelgroepen’). Een dergelijk partnerschap is met Facebook via hun Aangepaste doelgroep-programma. In het kader van dat programma delen we alleen een cryptografisch gepseudonimiseerde (‘hashed’) versie van uw e-mailadres, die Facebook niet mag gebruiken voor andere doeleinden en niet mag delen met andere partijen. (Meer informatie over Facebook aangepaste doelgroep vindt u hier). Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen we bepaalde gegevens (zoals uw e-mailadres) openbaar maken aan derde partijen en we kunnen werken met advertentienetwerken en marketingplatforms van derde partijen waarmee wij en andere deelnemers advertenties kunnen richten op Aangepaste doelgroepen die door ons en anderen zijn ingediend. Als u zich wilt afmelden voor opname in onze Aangepaste doelgroepen, stuur ons dan een e-mail via ourprivacycommitments@bhnetwork.com en wij zullen u afmelden voor onze toekomstige Aangepaste doelgroepen.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe we samenwerken met derde partijen voor op cookies gebaseerde advertenties, zie onze Cookieverklaring.

Afmelden voor advertentienetwerken

Hoe u zich kunt afmelden. Als u deze cross-site informatie niet wilt laten gebruiken om u gerichte advertenties te tonen, kunt u zich afmelden voor vele advertentienetwerken door de DAA WebChoices Tool te bezoeken (of, indien u zich in de Europese Unie bevindt, door Your Online Choices te bezoeken). U blijft advertenties ontvangen op de sites die u bezoekt, maar de advertentienetwerken waarvan u zich hebt afgemeld, richten zich niet langer op advertenties op basis van uw activiteiten op andere sites.

Houd er echter rekening mee dat deze afmeldmechanismen op cookies gebaseerd zijn, dus als u cookies verwijdert, cookies blokkeert of een ander apparaat gebruikt, is uw afmelding niet langer effectief.

Ga voor meer informatie over op interesse gebaseerde reclame naar Your Ad Choices.

Widgets voor sociale media

Onze sites bevatten functies voor sociale media, zoals de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop, gehost door een derde partij of rechtstreeks gehost op onze website (‘Widgets’). Raadpleeg het privacybeleid van de relevante websites of diensten van derde partijen voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens via dergelijke functies. We zullen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan het gebruik van deze technologieën door bepaalde rechtsgebieden, die van invloed kunnen zijn op hoe deze Widgets functioneren.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn bedoeld om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen. Houd er rekening mee dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet gegarandeerd 100% veilig kan zijn. Als gevolg hiervan kunnen we de veiligheid van de persoonsgegevens die we verwerken niet garanderen of waarborgen.

Bewaring

Het is ons beleid om uw gegevens alleen te bewaren zolang als noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor deze werden verzameld en verwerkt. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen en zolang als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, juiste bedrijfsdocumenten bij te houden en onze overeenkomsten af te dwingen. Zelfs als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kunnen wetten en voorschriften ons verplichten om langer een kopie van uw gegevens in onze bestanden te bewaren. Tenzij een specifieke toepasselijke wet een andere bewaartermijn vereist, worden de meeste gegevens niet langer dan zeven (7) jaar bewaard.

Inzendingen van afbeeldingen en openbare mappen

Sommige van onze websites bieden u de mogelijkheid om uw eigen afbeelding te uploaden om te gebruiken om een gepersonaliseerd product te maken. Mogelijk hebt u de optie om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen in openbaar toegankelijke mappen. Wees ervan bewust dat informatie die u op deze plekken verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Afhankelijk van de website kunt u die informatie op elk moment zelf verwijderen. Als dat niet het geval is, kunt u te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met het klantenserviceteam voor die website.

Uw rechten

Voor inwoners van de EU

De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie geeft u bepaalde rechten, waaronder: een recht om op de hoogte te worden gesteld van onze praktijken inzake gegevensverzameling; de doeleinden en wettelijke grondslagen waaronder we uw gegevens verwerken; als onze legitieme belangen een basis zijn voor verwerking, wat die belangen zijn; de categorieën verwerkte gegevens; de categorieën van derde partijen met wie gegevens worden gedeeld; de details van gegevensoverdrachten buiten de EU en de aanwezige waarborgen; de toepasselijke bewaartermijnen of beleidslijnen; het recht op toegang, juist zijn, en (onder bepaalde omstandigheden) uw persoonsgegevens te verwijderen; het recht om een kopie van uw informatie in een ‘draagbare’ vorm te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen naar andere diensten; het recht om toestemming voor verwerking in te trekken; het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit; het recht om geïnformeerd te worden over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke beslissingen; en dat het recht om toestemming in te trekken zonder nadelige gevolgen. Deze verklaring geeft details over hoe we deze rechten respecteren en het proces voor het uitoefenen ervan.

Voor consumenten in Californië

De Californische wet geeft u bepaalde rechten, waaronder: een recht om op de hoogte te worden gesteld van (en om meer informatie te vragen over) onze gegevensverzamelingspraktijken; de categorieën van gegevens die we verwerken; de categorieën van derden met wie gegevens worden gedeeld; het recht om openbaarmaking (tot tweemaal per jaar) te verzoeken van de persoonlijke informatie die we over u hebben of in de afgelopen 12 maanden hebben gehad: het recht om die informatie te verwijderen (onder bepaalde omstandigheden); het recht om te weten of uw gegevens worden verkocht; het recht om te weten welke persoonsgegevens worden verkocht en om zich af te melden voor dergelijke verkopen (indien van toepassing); het recht om een kopie van uw informatie in een ‘draagbare’ vorm te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen naar andere diensten; en dat ze het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van deze rechten. Deze verklaring geeft details over hoe we deze rechten respecteren en het proces voor het uitoefenen ervan.

Voor alle klanten

Ongeacht uw locatie en rechtsgebied kan Blackhawk naar eigen goeddunken ervoor kiezen om deze rechten uit te breiden naar alle personen en om te voldoen aan redelijke verzoeken op de hieronder beschreven manier. We brengen geen kosten in rekening voor deze diensten. Wanneer u het recht hebt om een recht uit te oefenen, zullen we binnen de termijn die is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek (voor inwoners van de EU is dit meestal dertig (30) dagen, voor inwoners van Californië is dit meestal vijfenveertig (45) dagen). Wanneer we op vrijwillige basis antwoorden geven, zullen we binnen een redelijke termijn een antwoord geven.

Toegang, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard in te zien, te corrigeren (‘rectificeren’) of te verwijderen (‘wissen’) (‘om te vergeten’) of om een beperking van de verwerking te vragen. U kunt ook het recht hebben om een overzicht of kopie van uw persoonsgegevens te vragen of om te verzoeken dat bepaalde persoonsgegevens van u in een formaat wordt geëxporteerd, zodat u uw gegevens naar een andere leverancier kunt brengen indien technisch haalbaar (‘gegevensoverdraagbaarheid’).

Op sommige van onze sites kunt u uw rechten uitoefenen voor toegang tot uw persoonsgegevens deze te corrigeren of verwijderen door de wijziging rechtstreeks op uw accountpagina aan te brengen. U kunt deze verzoeken ook indienen door een e-mail te sturen naar ourprivacycommitments@bhnetwork.com, door het gratis nummer op de achterkant van uw kaart te gebruiken, of door uw verzoek per post te verzenden naar het onderstaande adres.

Houd er rekening mee dat er enkele beperkingen gelden voor deze rechten. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren of als we deze bewaren in verband met een contract met u. Op dezelfde manier kan toegang tot uw persoonsgegevens worden geweigerd als het beschikbaar maken van de gegevens persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen of als we wettelijk worden verhinderd om dergelijke gegevens openbaar te maken. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we u informeren over waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Intrekking van toestemming

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten direct afhankelijk zijn van ons vermogen om uw persoonsgegevens te verwerken, dus als u uw toestemming intrekt, verzoekt om verwijdering van uw gegevens, of als u anderszins bezwaar maakt tegen onze verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zijn die diensten mogelijk niet langer functioneel.

Bezwaar tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (inclusief profilering) die plaatsvindt op basis van legitieme belangen, waarbij we vertrouwen op legitieme belangen als de primaire basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, moeten we die verwerking stoppen, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of we de persoonsgegevens moeten verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Wanneer we vertrouwen op legitieme belangen als basis voor verwerking, geloven we dat we dergelijke dwingende legitieme gronden kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis overwegen.

Bezwaar tegen marketing

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens (inclusief profilering) voor direct marketingdoeleinden, zoals wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor onze promotionele evenementen.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op uw rechten of in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. Als u zich in de Europese Unie bevindt, is hier een lijst met toezichthoudende autoriteiten beschikbaar. Als u zich in een ander rechtsgebied bevindt, moet u onderzoek doen of contact opnemen met uw lokale overheid voor verdere begeleiding.

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de volgende methoden:

 • Via het gratis nummer op de achterkant van uw cadeaukaart of debetkaart;
 • Via e-mail naar ons Global Privacy Office op ourprivacycommitments@bhnetwork.com;
 • Via de post naar: Blackhawk Network, Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, VK

 

We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en als we niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen, zullen we informatie verstrekken met de reden waarom.

Bij het indienen van een privacyverzoek

Afhankelijk van de aard van uw verzoek, kunnen we vragen om verder bewijs van uw identiteit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bij het verzenden van een verzoek kunt u dit proces versnellen door de volgende gegevens bij uw eerste vraag te verstrekken:

 • Volledige naam;
 • E-mailadres gekoppeld aan de relevante transactie(s);
 • Postadres gekoppeld aan uw account of transactie;
 • Product of dienst (bijvoorbeeld welke website van Blackhawk u hebt gebruikt); en
 • Alleen de laatste vier (4) cijfers van de kaart gekoppeld aan de transactie (indien van toepassing).
  WAARSCHUWING: Om veiligheidsredenen stuurt u NOOIT het volledige kaartnummer, andere informatie op de kaart (zoals CVV of vervaldatum) en stuurt u NOOIT gevoelige persoonlijke of financiële informatie over u of de kaart.

Als de aard van uw verzoek onduidelijk is, kunnen we u om verdere verduidelijking vragen. In het geval dat we extra tijd nodig hebben om uw verzoek te verwerken (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving), zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Als u niet in staat bent of weigert om bevredigende verificatiegegevens te verstrekken, kunnen we uw verzoek weigeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u de in deze verklaring beschreven procedures niet volgt, inclusief het niet indienen van uw verzoek via de hierboven vermelde kanalen of processen, kunnen er aanzienlijke vertragingen optreden bij het reageren op uw verzoek.

Houd er rekening mee dat we alleen rechtstreeks zullen reageren richting u of uw naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger (met bevoegdheid gedocumenteerd in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), in gevallen waarin we de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn. Wanneer we optreden als een verwerker namens een klant of partner, zullen we u doorverwijzen naar de klant of partner die de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens. Onze overeenkomsten met verwerkingsverantwoordelijken, evenals de toepasselijke wetgeving, vereisen dat we gegevens verwerken in strikte overeenstemming met de expliciete instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Daarom worden alle acties die we ondernemen om uw gegevens te openen, bewerken of verwijderen alleen ondernomen met hun directe toestemming en op basis van hun expliciete instructies.

De privacy van kinderen online beschermen

Onze sites zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar. Wij verzoeken dergelijke personen geen persoonsgegevens te verstrekken via onze Sites. We behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens te verwijderen en het account van iemand die dit leeftijdsbeleid schendt te beëindigen.

Internationale overdrachten

De persoonsgegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen in of verwerkt in andere landen, waaronder de Verenigde Staten of buiten de Europese Economische Ruimte, die mogelijk geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden aan uw eigen rechtsgebied.

We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau ontvangen in de rechtsgebieden waarin we deze verwerken, inclusief via passende schriftelijke voorwaarden voor gegevensverwerking en/of overeenkomsten voor gegevensoverdracht. Voor overdrachten vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) of Zwitserland, naar de VS, vertrouwt Blackhawk op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of het opstellen van standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een ander toepasselijk toezichthoudende instantie.

Privacy Shield-certificering

De Blackhawk Network Holdings, Inc. en de hieronder vermelde dochterondernemingen voldoen aan het EU-US Privacy Shield Framework (‘EU Privacy Shield’) en het Swiss-US Privacy Shield Framework (‘Swiss Privacy Shield’), zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) en/of Zwitserland, naar de Verenigde Staten:

 • Blackhawk Engagement Solutions (DE), Inc.
 • Blackhawk Engagement Solutions (MD), Inc.
 • Blackhawk Engagement Solutions, Inc.
 • Blackhawk Issued Content, LLC
 • Blackhawk Network (Overseas Territories), LLC
 • Blackhawk Network California, Inc.
 • Blackhawk Network Holdings, Inc.
 • Blackhawk Network, Inc.
 • CardLab (TX), Inc.
 • CardLab, Inc.
 • CashStar Inc.
 • GiftCardLab, Inc.
 • GiftCards.com, LLC
 • Global Incentive Solutions, LLC
 • IMShopping, Inc.
 • Incentec Solutions, Inc.
 • Main Street Solutions US Inc.
 • Measureprepaid, LLC
 • NGC US, LLC
 • Omni Prepaid, LLC
 • OmniCard, LLC
 • S.V.M., L.P.
 • SVM PromoCo, LLC
 • SVM, LLC
 • TouchPoint Promotions, LLC

Blackhawk heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat de bovenstaande bedrijven zich houden aan de Privacy Shield-beginselen met betrekking tot dergelijke gegevens. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze verklaring en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.privacyshield.gov.

Vóór 16 juli 2020 vertrouwde Blackhawk op zijn EU-VS Privacy Shield-certificering als een middel om toereikendheid aan te tonen en de overdracht van gegevens vanuit de EU te waarborgen. Naast het Privacyschild heeft Blackhawk ook modelcontractbepalingen uitgevoerd met entiteiten die betrokken zijn bij dergelijke gegevensoverdrachten. Vanaf 16 juli 2020 vertrouwt Blackhawk voornamelijk op beslissingen over geschiktheid op landniveau of de standaardcontractbepalingen voor overdrachten naar de EU en het VK. Voor overdrachten die plaatsvinden vóór 16 juli 2020 blijft Blackhawk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU en het VK onder het EU Privacy Shield-kader en zal het tot nader order volledig voldoen aan de vereisten van dat kader. Daaropvolgende overdrachten van persoonsgegevens uit de EU of het VK aan een derde partij die namens ons optreedt en die na 16 juli 2020 plaatsvindt, vallen onder de voorwaarden van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Vóór 8 september 2020 vertrouwde Blackhawk op zijn Swiss-US Privacy Shield-certificering als een middel om de toereikendheid aan te tonen en de overdracht van gegevens uit Zwitserland te waarborgen. Naast het Privacyschild heeft Blackhawk ook modelcontractbepalingen uitgevoerd met entiteiten die betrokken zijn bij dergelijke gegevensoverdrachten. Vanaf 8 september 2020 vertrouwt Blackhawk voornamelijk op beslissingen over de geschiktheid op landniveau of op de modelcontractbepalingen die van toepassing zullen zijn op Zwitserse overdrachten. Voor overdrachten die plaatsvinden vóór 8 september 2020 blijft Blackhawk verantwoordelijk voor de verwerking van Zwitserse persoonsgegevens onder het Swiss Privacy Shield-kader en zal het tot nader order volledig voldoen aan de vereisten van dat kader. Daaropvolgende overdrachten van persoonsgegevens uit Zwitserland aan een derde partij die namens ons optreedt en die na 8 september 2020 plaatsvindt, vallen onder de voorwaarden van de modelcontractbepalingen.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen overeenkomstig het EU of Swiss Privacy Shield-kader, is en zal Blackhawk tot nader order onderworpen blijven aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

In bepaalde situaties kan Blackhawk verplicht worden om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. Voor zover wij weten, zijn de systemen van Blackhawk niet onderworpen aan routinematige toegang door overheidsinstanties zonder bevelschriften of passende verantwoordelijkheid via een vastgesteld juridisch proces (zoals dagvaardingen of gerechtelijke ontdekking).

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting op: A href="https://feedback-form.truste.com/watchdog/request" target="_blank">https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. We zetten ons in om via dit proces samen te werken aan de oplossing van geschillen met personen.

Onder bepaalde voorwaarden, die vollediger worden beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

 

Updates van deze verklaring

Deze verklaring kan worden gewijzigd, dus als dit de eerste keer is dat u deze leest, zorg er dan voor dat dit niet de laatste keer is. Als we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan herzien. Als we wijzigingen aanbrengen in de manieren waarop we uw gegevens verwerken die redelijkerwijs als essentieel of substantieel kunnen worden beschouwd, zullen we extra inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen, hetzij per e-mail of via een prominente kennisgeving op deze site voordat de wijziging van kracht wordt. Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming verkrijgen of u de mogelijkheid geven om u af te melden voor dergelijke wijzigingen. Alle wijzigingen zijn van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Vragen over wereldwijde privacy

U kunt contact opnemen met het Blackhawk Network Global Privacy Office:

 • Via het gratis nummer op de achterkant van uw cadeaukaart of debetkaart;
 • Via e-mail naar ons Global Privacy Office op ourprivacycommitments@bhnetwork.com;
 • Via de post naar: Blackhawk Network, Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, VK
EU-privacyvragen

Blackhawk heeft functionaris voor gegevensbescherming (FG’s) voor de EU aangesteld. U kunt de bovenstaande contactgegevens van het Global Privacy Office gebruiken, of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de FG voor uw regio via e-mail op het volgende adres: ourprivacycommitments@bhnetwork.com

Vragen over klantenservice

Het Global Privacy Office kan u NIET helpen met algemene klantenservicekwesties. Niet-privacykwesties die naar het Global Privacy Office worden gestuurd, kunnen leiden tot een vertraging bij het oplossen van uw probleem met de klantenservice. Gebruik de volgende links voor de snelste actie met betrekking tot kaart- of transactiegerelateerde problemen:

 

Andere vragen of klachten

Als u verdere vragen of klachten hebt die wij niet kunnen beantwoorden, wordt u aanbevolen contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor het land waar u woont. Een lijst van EU/EER-gegevensbeschermingsautoriteiten is hier te vinden via de Europese Raad voor gegevensbescherming. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in andere landen/regio's vindt u hier.

 

TRUSTe

 

Privacyverklaring van Blackhawk Network in verkorte vorm

De volgende verklaring is alleen beschikbaar voor Amerikaanse kaarthouders.

FEITEN
WAT DOET BLACKHAWK NETWORK (‘BLACKHAWK’) MET UW PERSOONSGEGEVENS?
Waarom?
Financiële bedrijven kiezen hoe ze uw persoonsgegevens delen. Federale wetgeving geeft consumenten het recht om sommige maar niet alle delen te beperken. Federale wetgeving vereist ook dat we u vertellen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, delen en beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen wat we doen.
Wat?
De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en delen zijn afhankelijk van het product of de dienst die u met ons hebt. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:
 • Burgerservicenummer en betalingsgeschiedenis
 • Rekeningsaldi en rekeningtransacties
 • Transactiegeschiedenis en aankoopgeschiedenis
Wanneer u niet langer onze klant bent, blijven we uw gegevens delen zoals beschreven in deze verklaring.
Hoe?
Alle financiële bedrijven moeten de persoonsgegevens van klanten delen om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. In het onderstaande gedeelte vermelden we de redenen waarom financiële bedrijven de persoonsgegevens van hun klanten kunnen delen, de redenen waarom Blackhawk Network ervoor kiest om te delen, en of u dit delen kunt beperken.
Redenen waarom we uw persoonsgegevens kunnen delen
Deelt Blackhawk?
Kunt u dit delen beperken?
Voor onze dagelijkse zakelijke doeleinden –

zoals het verwerken van uw transacties, het onderhouden van uw account(s), het reageren op gerechtelijke bevelen en juridische onderzoeken, of het rapporteren aan kredietbureaus
JaNee
Voor onze marketingdoeleinden –


om onze producten en diensten aan u aan te bieden
JaNee
Voor gezamenlijke marketing met andere financiële instellingen
JaNee
Voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze filialen –


informatie over uw transacties en ervaringen
JaNee
Voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze filialen –


informatie over uw kredietwaardigheid
NeeWe delen niet
Om onze partners aan u te laten verkopen
NeeWe delen niet
Voor niet-gelieerde bedrijven om aan u te verkopen
NeeWe delen niet
Vragen?
Ga naar www.blackhawknetwork.com of stuur een e-mail naar privacy@bhnetwork.com
WIE WE ZIJN
Wie verstrekt deze kennisgeving?
Blackhawk Network, Inc., namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen: Blackhawk Network California, Inc. en Blackhawk Engagement Solutions, Inc.
WAT WE DOEN
Hoe beschermt Blackhawk mijn persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik, gebruiken we beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de federale wetgeving. Deze maatregelen omvatten computerbeveiligingen en beveiligde bestanden en gebouwen.
Hoe verzamelt Blackhawk mijn persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens, wanneer u bijvoorbeeld:
 • een rekening opent of rekeninggegevens verstrekt
 • ons uw contactgegevens verstrekt of ons uw door de overheid uitgegeven ID toont
 • uw creditcard of betaalkaart gebruikt
We verzamelen ook uw persoonsgegevens van anderen, zoals kredietbureaus, gelieerde ondernemingen of andere bedrijven.
Waarom kan ik niet al het delen beperken?
De federale wetgeving geeft u alleen het recht om het volgende te beperken:
 • delen voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van gelieerde ondernemingen – informatie over uw kredietwaardigheid
 • filialen van het gebruiken van uw gegevens om aan u te verkopen
 • delen aan niet-gelieerde bedrijven om aan u te verkopen
Staatswetten en individuele bedrijven kunnen u aanvullende rechten geven om het delen te beperken. Zie hieronder voor meer informatie over uw rechten onder de staatswetgeving.
DEFINITIES
Gelieerde ondernemingen
Bedrijven gerelateerd door gemeenschappelijk eigendom of controle. Dit kunnen financiële en niet-financiële bedrijven zijn.
 • De dochterondernemingen van Blackhawk omvatten bedrijven met een Blackhawk-naam en andere, zoals OmniCard en Hawk Incentives
Niet-gelieerde ondernemingen
Bedrijven die niet gerelateerd zijn door gemeenschappelijk eigendom of controle. Dit kunnen financiële en niet-financiële bedrijven zijn.
 • Blackhawk deelt niet met niet-gelieerde ondernemingen, zodat zij aan u kunnen verkopen.
Gezamenlijke marketing
Een formele overeenkomst tussen niet-gelieerde financiële bedrijven die samen financiële producten of diensten aan u verkopen.
 • Blackhawk kan samenwerken met niet-gelieerde financiële bedrijven om gezamenlijk financiële producten of diensten aan u te verkopen.
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Inwoners van Californië: Blackhawk zal het delen met haar gelieerde ondernemingen beperken voor zover vereist door de wetgeving van Californië. Blackhawk deelt uw persoonsgegevens niet voor gezamenlijke marketing met andere financiële instellingen.

Inwoners van Vermont: Als Blackhawk uw persoonsgegevens deelt voor gezamenlijke marketing met andere financiële instellingen, deelt het alleen uw naam, contactgegevens en informatie over uw transacties.

Inwoners van Nevada: We verstrekken deze verklaring overeenkomstig de wetgeving van Nevada.

Privacyverklaringen van derde partijen

Als u een kaart hebt die is uitgegeven door MetaBank, NA, vallen uw kaarthoudergegevens onder het privacybeleid van MetaBank.

Als u een kaart hebt die is uitgegeven door Sunrise Banks, vallen uw kaarthoudergegevens onder het privacybeleid van Sunrise Banks.

Als u een kaart hebt die is uitgegeven door Peoples Trust Company, vallen uw kaarthoudergegevens onder het privacybeleid van Peoples Trust.